(855) 17 66 89 41 | (855) 96 73 51 736
បញ្ហាក្នុងការរស់នៅ
 • ១ នាទីដើម្បី អាន

បញ្ហាក្នុងការរស់នៅគ្របដណ្តប់លើប្រធានបទជាច្រើនពីព្រោះជីវិតមិនមែនកើតមកជាមួយសៀវភៅណែនាំរបស់ម្ចាស់ដែលបង្កើតមកទេ។ (វាត្រឹមដែលឬទេ?) យើងមិនបានបង្កើតសៀវភៅណែនាំមកធ្វើជាម្ចាស់សម្រាប់ជីវិតរបស់អ្នកទេ ដូច្នេះវាមានន័យថាយើងដឹងថាអ្វីដែលល្អបំផុតសម្រាប់អ្នក – ហើយយើងក៏មិនដឹង។ មានតែអ្នកទេដែលដឹងថាអ្វីដែលនឹងដំណើរការសម្រាប់អ្នក។

យើងបានសរសេរយ៉ាងច្រើនអំពីបញ្ហាទាំងនេះនិងបញ្ហាប្រឈមផ្សេងទៀតនៅក្នុងជីវិតមិនថាវាជាសំណួរអំពីបញ្ហាឪពុកម្តាយទំនាក់ទំនងការគ្រប់គ្រងភាពតានតឹងការដោះស្រាយភាពទុក្ខព្រួយនិងការបាត់បង់ការដោះស្រាយភាពឯកោការគ្រប់គ្រងកំហឹងឬការយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីវិធីព្យាបាលចិត្តសាស្ត្រ។ យើងសង្ឃឹមថាអត្ថបទដែលបានចុះបញ្ជីនៅក្នុងសៀវភៅណែនាំនីមួយៗមានអត្ថប្រយោជន៏ដល់អ្នកក្នុងការស្វែងយល់បន្ថែមអំពីប្រធានបទទាំងនេះ។

យើងបានចងក្រងបណ្ណាល័យអត្ថបទនិងព័ត៌មានទាក់ទងនឹងបញ្ហាក្នុងការរស់នៅខាងក្រោម។

ស៊ូទ្រាំនឹងជីវិត

ទាំងនេះគឺជាបញ្ហាទូទៅបំផុតដែលមនុស្សជួបប្រទះក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេប៉ុន្តែជារឿយៗមិនកើនឡើងដល់កម្រិតនៃជំងឺផ្លូវចិត្តពេញលេញនោះទេ។ ផ្ទុយទៅវិញចិត្តវិទូមាននិន្នាការសំដៅទៅលើបញ្ហាទាំងនេះថាជា“ បញ្ហាក្នុងការរស់នៅ” ឬបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្ត។

 • ការគ្រប់គ្រង​កំហឹង
 • ទុក្ខព្រួយនិងការបាត់បង់
 • កំហុស
 • ការញៀនអ៊ីនធឺណិត
 • ភាពឯកោ
 • ការចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សា
 • ការព្យាបាលចិត្តសាស្ត្រ
 • ទំនាក់ទំនង
 • ការរំលោភបំពានផ្លូវភេទ
 • ការ​គ្រប់គ្រង​ភាព​តានតឹង
ហេតុអ្វីត្រូវជ្រើសរើសយើង?

យើងជាក្រុមអ្នកសិក្សាពហុជំនាញដែលមានបទពិសោធន៍ច្រើន ក្នុងផ្នែកចិត្តវិទ្យា ការប្រឹក្សាយោបល់ / ការព្យាបាលដោយ ចិត្តសាស្ត្រ ការត្រួតពិនិត្យការបណ្តុះបណ្តាល។​ យើងផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មប្រកបដោយគុណភាពតាមរយៈការអនុវត្តនិងការព្យាបាលផ្អែកលើភស្តុតាង ក្នុងតម្លៃសមរម្យ។ យើងវាយតម្លៃខ្ពស់និងគោរពអតិថិជនរបស់យើង។

ការរក្សាការសម្ងាត់គឺជា ចំណុចស្នូលនៃក្រមសីលធម៌របស់យើង។
សំនួរទៅកាន់អ្នកព្យាបាលរោគ

យើងជាក្រុមអ្នកសិក្សាពហុជំនាញដែលមានបទពិសោធន៍ច្រើន ក្នុងផ្នែកចិត្តវិទ្យា ការប្រឹក្សាយោបល់ / ការព្យាបាលដោយ