(855) 17 66 89 41 | (855) 96 73 51 736

អត្ថបទអប់រំផ្សេងៗ

ស្វែងយល់អំពីបញ្ហាអាកប្បកិរិយារបស់ក្មេងជំទង់ និងគន្លឹះដើម្បីដោះស្រាយ

ការដោះស្រាយបញ្ហាអាកប្បកិរិយាជាមួយក្មេងជំទង់ គឺមិនងាយស្រួលនោះទេ។ ប៉ុន្តែអ្នកអាចដោះស្រាយជាមួយពួកគេដោយភាពងាយស្រួល ប្រសិនបើ អ្នកមានឆន្ទៈក្នុងការខិតខំដើម្បីយល់អំពីបញ្ហាដែលពួកគេកំពុងប្រឈម និងអ
អានបន្ត

តើឪពុកម្តាយគួរធើ្វអី្វខ្លះដើម្បីកុមារមានសុវត្ថិភាពនៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធើណិត?

ក្នុងកំឡុងការរីករាលដាលនៃវីរុស COVID-19 តំបន់ទាំងអស់ត្រូវបានបិទខ្ទប់ ដើម្បីកាត់បន្ថយការរីករាលដាលនៃវិរុស។ កុមារទំនងជាចំណាយពេលច្រើនទៅលើអ៊ិុនធើណិត ដូចជា ការរៀនតាម Online ជជែកជាមួយមិត្តភក្តិ និងមើលតុក្តា
អានបន្ត

ចំណុចសំខាន់ៗអំពីអូទីហ្សឹមដែលអ្នកត្រូវដឹង

អូទីហ្សឹម​ គឺជាពិការភាពផ្នែកសរសៃរប្រសាទដែលជាកត្តាមួយធើ្វអោយមានបញ្ហាក្នុង ការលូតលាស់ផ្នែកសមត្ថភាព និងជំនាញជាច្រើន ។ នៅសហរដ្ឋអាមេរិកអត្រាបុគ្គលដែលមានអូទីហ្សឹមកើនឡើង ១៤% នៅចន្លោះឆ្នាំ ២០១៦ និង
អានបន្ត

តើបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តអ្វីខ្លះកើតឡើងចំពោះកុមារ?

ការផ្លាស់ប្តូរទីកន្លែងជារឿយៗ ក៏អាចជះឥទិ្ធពលដល់កុមារផងដែរ ដូចជា ផ្លាស់ទីលំនៅ សាលារៀន ឬ ការផ្តល់កំណើតថ្មី កុមារបារម្ភឪពុកម្តាយអាចនឹងមិនផ្តល់ក្តីស្រលាញ់បានគ្រប់គ្រាន់ដូចមុន។ កុមារមួយចំនួន ដែលច
អានបន្ត

វីដេអូចុងក្រោយរបស់យើង

វីដេអូផ្សេងៗទៀត
ហេតុអ្វីត្រូវជ្រើសរើសយើង?

យើងជាក្រុមអ្នកសិក្សាពហុជំនាញដែលមានបទពិសោធន៍ច្រើន ក្នុងផ្នែកចិត្តវិទ្យា ការប្រឹក្សាយោបល់ / ការព្យាបាលដោយ ចិត្តសាស្ត្រ ការត្រួតពិនិត្យការបណ្តុះបណ្តាល។​ យើងផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មប្រកបដោយគុណភាពតាមរយៈការអនុវត្តនិងការព្យាបាលផ្អែកលើភស្តុតាង ក្នុងតម្លៃសមរម្យ។ យើងវាយតម្លៃខ្ពស់និងគោរពអតិថិជនរបស់យើង។

ការរក្សាការសម្ងាត់គឺជា ចំណុចស្នូលនៃក្រមសីលធម៌របស់យើង។
សំនួរទៅកាន់អ្នកព្យាបាលរោគ

យើងជាក្រុមអ្នកសិក្សាពហុជំនាញដែលមានបទពិសោធន៍ច្រើន ក្នុងផ្នែកចិត្តវិទ្យា ការប្រឹក្សាយោបល់ / ការព្យាបាលដោយ