(855) 17 66 89 41 | (855) 96 73 51 736
សំណួរ​និង​ចម្លើយ

តើវិធីសាស្រ្តព្យាបាលប្រភេទណាដែលត្រូវសម្រាប់ខ្ញុំ?

អ្នកមិនចាំបាច់ជ្រើសរើសវិធីសាស្រ្តព្យាបាលនោះទេ។ ក្រុមអ្នកចិត្តសាស្រ្ត និងអ្នកផ្តល់យោបល់របស់យើងនឹងចាប់ផ្តើមដោយស្វែងយល់អំពីអ្នក និងបញ្ហាអ្វីខ្លះដែលត្រូវការជំនួយដើម្បីដោះស្រាយ។ ផ្អែកលើស្ថានភាពរបស់អ្នក ពួកយើងអាចណែនាំវិធីព្យាបាលពិសេស (ដែលអ្នកអាចអានបន្ថែមនៅទីនេះ) Link សេវាកម្មរបស់យើង

ឬការព្យាបាលផ្សេងៗទៀត ឬអ្នកអាចទាក់ទងមកកាន់ក្រុមការងារ ខេស៊ីភេអេស ដើម្បីពិភាក្សាអំពីដំណើរការនៃការព្យាបាលរបស់អ្នក តាមរយៈ Link ខាងក្រោម

http://khmer-cps.com/kh/contact-us/

 

តើសេវាកម្មមានតម្លៃប៉ុន្មាន?

គ្រប់សេវាកម្មរបស់យើងមានតម្លៃផ្សេងៗគ្នា។ ខេស៊ីភី ផ្តល់តម្លៃសេវាកម្មល្អ និងជួយអតិថិជនខ្ពស់ជាងប្រាក់ចំណេញ ដូច្នេះយើងនឹងព្យាយាមរក្សាតម្លៃឱ្យបានសមរម្យសម្រាប់អតិថិជនទាំងអស់។ យើងផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាល និងសេវាកម្មបន្ថែមដល់អ្នកប្រើប្រាស់សេវាកម្មដែលមានស្រាប់ដោយឥតគិតថ្លៃ ឬក្នុងការបញ្ចុះតម្លៃ។ យើងមានគោលបំណងទៅលើសេវាដែលឈានមុខគេ និងមានតម្លាភាពអំពីតម្លៃសេវាកម្ម។

ឬអាចទាក់ទងមកពួកយើង តាម Link ដើម្បីដឹងកាន់តែលំអិតអំពីតម្លៃសេវាកម្មផ្សេងៗរបស់យើង http://khmer-cps.com/kh/contact-us/ 

  • ខេស៊ីភេអេសយើងមានកម្មវិធីសិក្សាសម្រាប់កុមារពេញមួយថៃ្ង និងកន្លះថ្ងៃ
  • វគ្គពិគ្រោះយោបល់រយៈពេល ១ ម៉ោង
  • វគ្គបណ្តុះបណ្តាលតាមអុីនធឺណេត
  • ការបណ្តុះបណ្តាលឪពុកម្តាយប្រចាំខែ
  • ការបន្តការប្រឹក្សាយោបល់
  • ការបណ្តុះបណ្តាលជាលក្ខណះឯកជន

 

គ្រួសាររបស់ខ្ញុំនឹងរងភាពអាម៉ាស់ដែរឬទេ ប្រសិនខ្ញុំមានបញ្ហាផ្លូវចិត្ត?

ក្រុមអ្នកផ្តល់ប្រឹក្សារបស់យើង គឺជាជនជាតិខែ្មរ ឬបានរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអស់រយះពេលជាច្រើនឆ្នាំ។ យើងយល់ពីផលប៉ះពាល់ដែលគ្រួសារ សហគមន៍ និងវប្បធម៌មានលើសុខុមាភាពរបស់យើង។ ខណៈពេលដែលយើងណែនាំអោយបង្កើតប្រព័ន្ធគាំទ្រភាពខ្លាំង ការរក្សាការសម្ងាត់ គឺជាចំនុចសំខាន់នៃក្រមសីលធម៌របស់យើងនៅ ខេស៊ីភីអេស។ មិនមាននរណាម្នាក់នឹងដឹងថាអ្នកចូលរួមក្នុងការប្រឹក្សា ឬអ្វីដែលបានពិភាក្សានៅក្នុងវគ្គរបស់អ្នកទេ លើកលែងតែអ្នកប្រាប់ពួកគេ។

 

តើបញ្ហានេះដោះស្រាយចប់នៅពេលណា?

មិនមានវិធីដើម្បីដឹងថា តើបញ្ហានឹងមានរយៈពេលប៉ុន្មានទេ។ ការព្យាបាលមិនមែនជាការព្យាបាលជាភ្លាមៗទេ ប៉ុន្តែការព្យាបាលអាចនឹងល្អប្រសើរ ប្រសិនអ្នកទទួលយកការជួយ មិនយូរមិនឆាប់អ្នកនឹងជាសះស្បើយ។ បញ្ហាផ្លូវចិត្តមួយចំនួន (ឧទាហរណ៍ អូទីស្សឹម) គឺជាស្ថានភាពមួយដែលមានអាយុកាលយូរអង្វែង ប៉ុន្តែប្រសិនឆាប់មានការធ្វើអន្តរាគមន៍អាចកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់បានពេញមួយជីវិត។ 

បញ្ហាផ្សេងទៀត (ឧទាហរណ៍ ការធ្លាក់ទឹកចិត្ត) អាចកើតមានហើយ ម្តងម្កាល។ សម្រាប់ជំងឺផ្សេងទៀតដែលជាសះស្បើយ  (ឧទាហរណ៍ ការគេងមិនលក់) ប្រសិនមានការគាំទ្រត្រឹមត្រូវ។

អ្នកអាចស្វែងរកព័ត៍មានបន្ថែមទៀតតាមគេហទំព័ររបស់យើង​ http://khmer-cps.com/kh/ 

ឬអាចទាក់ទងមកយើងតាម link  http://khmer-cps.com/kh/contact-us/

 

 

ហេតុអ្វីត្រូវជ្រើសរើសយើង?

យើងជាក្រុមអ្នកសិក្សាពហុជំនាញដែលមានបទពិសោធន៍ច្រើន ក្នុងផ្នែកចិត្តវិទ្យា ការប្រឹក្សាយោបល់ / ការព្យាបាលដោយ ចិត្តសាស្ត្រ ការត្រួតពិនិត្យការបណ្តុះបណ្តាល។​ យើងផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មប្រកបដោយគុណភាពតាមរយៈការអនុវត្តនិងការព្យាបាលផ្អែកលើភស្តុតាង ក្នុងតម្លៃសមរម្យ។ យើងវាយតម្លៃខ្ពស់និងគោរពអតិថិជនរបស់យើង។

ការរក្សាការសម្ងាត់គឺជា ចំណុចស្នូលនៃក្រមសីលធម៌របស់យើង។
សំនួរទៅកាន់អ្នកព្យាបាលរោគ

យើងជាក្រុមអ្នកសិក្សាពហុជំនាញដែលមានបទពិសោធន៍ច្រើន ក្នុងផ្នែកចិត្តវិទ្យា ការប្រឹក្សាយោបល់ / ការព្យាបាលដោយ

អត្ថបទទាក់ទង